werken bij ons bestuur

Gedreven door 500 enthousiaste en gewaardeerde medewerkers staat Knokke-Heist in voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en een inspirerende beleidsvisie!

Sterren op de werkvloer

Wil jij onze collega worden? Lees de boeiende verhalen van onze medewerkers en word ook één van onze sterren op de werkvloer!

“Ervaring als zelfstandige of bediende is zéker een troef”

Elsie Tuyaerts

Administratief Medewerker

“Twaalf jaar geleden gaf ik mijn zelfstandig beroep op: ik kon opnieuw aan de slag in het transport- en expeditiebedrijf waar ik vroeger had gewerkt, maar tegelijk hoorde ik van een vacature in het Cultuurcentrum. Toen al was ik een trouwe Scharpoordganger. Ik hield van het gebouw, de sfeer ... Na een goed gesprek met een bevriend medewerkster bij het gemeentebestuur was de keuze snel gemaakt.”

“Leuk om je ervaring te mogen gebruiken”

“Van bediende en zelfstandige naar ‘de gemeente’ was een stap in het onbekende, maar nu zorg ik al twaalf jaar voor de zaalverhuur in CC Scharpoord. Met net zoveel enthousiasme als de eerste dag. Want je werkt met verenigingen, jongeren, senioren en je houdt voortdurend voeling met de mensen van de interne programmatie, de theatertechnici, zaalwachters... Na een tijd leer je iedereen kennen en bouw je een netwerk op. Het leukste is wanneer je vanuit die verworven kennis ook onervaren organisatoren op weg kan helpen. Zoals die laatstejaars die voor zijn eindwerk een geslaagde fuif in Ravelingen organiseerde, maar compleet niet wist hoe eraan te beginnen. Die dingen maken het werk leuk en afwisselend.”

“Heel veel voordelen”

“Of er een verschil is tussen werken als zelfstandige, in de privé en in overheidsdienst? Ik heb het afgewogen: voor mij zijn de glijtijden en gunstige verlofregeling prioritair, maar ook de verminderde stress. Eén ding staat vast: mijn ervaring als zelfstandige en met werken onder een zekere druk, zijn troeven die ik hier best kon gebruiken!”

“We krijgen de middelen en de materialen”

Geert Croes

werkleider groen

“Ik ben werkleider op de begraafplaatsen. Toegegeven, toen ik twintig jaar geleden in dienst kwam bij de gemeente, was dit niet mijn eerste keuze. Ik had vier jaar in de wegenbouw gewerkt als kraanman, met mijn vader als chef. Niet ideaal. Mijn overbuurman gaf me de tip om mee te doen aan een examen bij het gemeentebestuur. Ik verwachtte met mijn ervaring terecht te komen in een gelijkaardige job bij het Waterbedrijf, maar dat draaide anders uit! Toch valt het reuze mee. Met de centrale begraafplaats als uitvalsbasis ben ik met mijn twaalf - binnenkort veertien - medewerkers verantwoordelijk voor het onderhoud van vijf begraafplaatsen.”

“Niet meer terug naar de privé”

“De antisproeiwet maakt het er niet eenvoudiger op. Het uitzicht van onze ‘kerkhoven’ veranderde compleet door de nieuwe methodes van onkruidbestrijding. Ze zijn vooral groener geworden. We krijgen daar ook de middelen en materialen voor. Voor onze bezoekers was het wel even aanpassen, maar de meeste kerkhofgangers zijn intussen tevreden met het resultaat. Of ik ooit nog van werk zal veranderen? Och, ik heb aanbiedingen gekregen vanuit de privé. Maar heb je eenmaal twintig dienstjaren aan de gemeente, tja, je bevordert met de jaren, de wedde wordt ook interessanter en je werk wordt echt wel gewaardeerd, zowel door de leidinggevenden en medewerkers als door het publiek.”

“Compleet nieuwe richting ingeslagen”

Deborah Geselle

stafmedewerker preventie

“Na een paar jaar horeca ben ik opnieuw aan het studeren geslagen. Ik had Secretariaat – Talen gevolgd, en ook toneelschool, maar nu wilde ik criminologie volgen. Dat wereldje heeft me altijd geboeid, ik heb kasten vol misdaadboeken. Altijd al heb ik willen weten wat mensen bezielt die over de schreef gaan. En ik wist wat ik wou worden: gerechtsdokter, probatie-assistent of iets met criminaliteitspreventie.”

“Ik kan me creatief uitleven”

“Een jaar nadat ik afstudeerde, organiseerde mijn eigen gemeentebestuur een Preventiedienst. Ik ben er met volle goesting in gesprongen, en doe het na acht jaar nog steeds enthousiast. Stel je voor, in je eigen gemeente kunnen toepassen wat je leerde – en dan ook nog je passie! Ik heb me intussen bijgeschoold tot technopreventief adviseur, in inbraakpreventie dus. En het zal misschien veel mensen verwonderen: binnen het keurslijf van een gemeentebestuur kan ik me echt creatief uitleven. Ik denk aan de campagnes voor inbraakpreventie, waarvoor ik zelf de folders en affiches mocht ontwerpen. Onze bouwkalender deed stof opwaaien en inspireerde aannemers en bouwvakkers tot aangenamer gedrag op de werf. Recent onze deurklinkhangers met nuttige tip, echte hebbedingetjes die aanzetten tot oplettendheid.”

“Een voorbeeld voor andere gemeenten”

“Regelmatig zijn we een voorbeeld voor andere gemeenten, tot Brussel toe. Voor mij zijn vooral de vele contacten een stimulans. Met de politie, waar ik stage liep, maar ook met inwoners en tweedeverblijvers. Ben ik op weg, dan loop ik bijna de hele tijd te wuiven naar mensen die me ergens van kennen...”

“Veel concreter werken”

Jan Van Coillie

directeur stadsontwikkeling

“Ik koos er bewust voor om over te stappen vanuit de intercommunale WVI. Ik werkte daar aan grootse stadsontwikkelingsplannen voor de hele kust. Mijn frustratie was echter dat ik die plannen telkens los moest laten op het moment dat ze zouden worden gerealiseerd... door de gemeenten! Vandaar dan ook die overstap, van het Woord (het plan) naar de Daad (de realisatie), van blabla naar boemboem.”

“Gemeente met visie en middelen”

“Dat ik voor Knokke-Heist koos, was logisch: welke andere middelgrote gemeente heeft zowel de investeringswil als de middelen voor grote projecten als Heulebrug, Duinenwater met het zwembad, La Réserve, het nieuwe ziekenhuis, de tweede golf? Stuk voor stuk dromen die werkelijkheid worden, en daar werk ik nu aan mee. Ik neem deel aan de onderhandelingen, ben nauw verbonden met het AGSO die dat alles concreet moet realiseren en mag meewerken aan de presentatie ervan voor het grote publiek in Horizon 8300 (binnenkort Horizon 8300 bis). Oké, ik ben ambtenaar, maar dan wel nieuwe stijl: binnen de perken van de ambtelijke regels is er ruimte voor creativiteit, initiatief en ondernemingszin, en die kan ik dagelijks gebruiken.”

“Werkzekerheid, vast werktijden én genieten”

Rik Trio

medewerker reiniging

“Twee jaar geleden kwam ik als werkzoekende in dienst bij de dienst Onderhoud. Ik sta vooral in voor strandreiniging. Eerder was ik actief als zelfstandige in de horeca. Niet toevallig ook aan het strand, dat is van huis uit mijn biotoop. Ik ben opgegroeid ... in het Zwin! Dit soort werk was dus echt wat ik zocht, en nu nog is het gewoon genieten. Plus: ik heb nu werkzekerheid en eindelijk ook eens vaste werktijden.”

“Plezier in het resultaat”

“Vanaf zes uur ’s morgens ben ik op de been. Het liefst werk ik met de strandveegmachine. Wat er allemaal niet aanspoelt op het strand en helaas ook wordt achtergelaten door achteloze strandgangers! Ik heb dan ook plezier in het resultaat van mijn werk: een berg opgehoopt afval en een schoon strand! Of nivelleren met de bull: aan het eind van je werkdag zie je ook echt wat je aan het landschap veranderd hebt. Dat geeft een machtig gevoel. Mijn taken zijn heel afwisselend: ik rij graag door de straten met de borstelmachine. Daarmee door de Lippenslaan manoeuvreren is niet evident. Heel verantwoordelijk werk, want je wil geen brokken maken.”

“Werk wordt gewaardeerd”

“Ik was erg aangenaam verrast door de professionaliteit van ons gemeentebestuur. Je weet wat je hebt aan je leidinggevenden, en zij zeggen ook klaar en duidelijk wat ze van jou verwachten. We werken met prima materiaal, en bovenal ... we voelen ons geapprecieerd voor wat we dagelijks presteren.”Selectieprocedure

1. Examenprocedure
Na je sollicitatie voor een specifieke functie bij ons bestuur word je uitgenodigd voor een praktische of schriftelijke proef. Als je hiervoor slaagt, word je verder uitgenodigd voor het mondeling selectiegesprek. Voor leidinggevende functies of kaderfuncties wordt bijkomend nog een psychotechnisch onderzoek georganiseerd. De jury bestaat uit 3 juryleden waaronder minstens 1 jurylid extern aan het bestuur.

De examenprocedure voor jobstudenten bestaat enkel uit een selectiegesprek waarbij wordt gepeild naar de motivatie, kennis en maturiteit voor de functie van redder, monitor, eerstehulpverlener of zomermedewerker. Elk jaar worden in de loop van de maand maart/begin april selectiegesprekken gehouden. Tijdig solliciteren is dus de boodschap! (vóór begin maart)

2. Timing
Kort na de sollicitatietermijn worden alle kandidaten uitgenodigd voor de selectieproeven. De doorlooptijd voor de aanwervingsprocedure wordt zo kort mogelijk gehouden, hoewel je toch moet rekenen op een termijn van minstens 2 tot 3 maanden. Jobstudenten worden telkens eind april op de hoogte gebracht van hun aanstelling voor het komende seizoen.

3. Indiensttreding
Op basis van de examenresultaten wordt de eerst gerangschikte kandidaat aangesteld door het college van burgemeester en schepenen. Enkel voor een functie als directeur, secretaris, ontvanger of brandweerman wordt de aanstelling voorgelegd aan de gemeenteraad. In samenspraak met de kandidaat wordt de datum van indiensttreding bepaald.

Jobstudenten starten doorgaans vanaf 1 juli en kunnen werken tot 31 augustus. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met het wettelijk toegestane aantal arbeidsdagen als jobstudent.

Onze troeven

Als één van de grootste werkgevers uit de regio heeft ons gemeentebestuur bepaalde troeven die het aantrekkelijk maken om bij ons te werken én te blijven! Onze troeven zijn:

- Werkzekerheid
- Beperkte afstand tussen de woon- en werkplaats
- Aangename werkomgeving en -sfeer
- Flexibele uurregeling en glijdende uren
- Als personeelslid heb je het gevoel dat je iets betekent voor de burger en de gemeente waarvoor je werkt.

Het gemeentebestuur hecht zeer veel belang aan het welzijn en de tevredenheid van zijn werknemers en wil een personeelsvriendelijke en waarden gedreven werkgever zijn. Het gemeentebestuur wil ervoor zorgen dat zijn personeel zich goed voelt in de job en met zin komt werken!